Peršokti prie turinio

Nuotrauka

Anime kampelis.

Viskas apie anime.

 • Please log in to reply
52 atsakymai į šią temą

#41
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
Bobobo-bo bo-bobo.

The story about the bare to shave all the people with the hair and the rebels who are fighting with the bald head.
A strange story that is not worth talking about it.

Istorija apie plikius kurie skuta visus žmones su plaukais ir sukilėlius kurie kovoja su plikiais.
Keista istorija kuri neverta apie ja kalbėti.


#42
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
Naruto Shippuuden.

The story of a ninja and their fights in a fantasy world where there nindžitsu spirit and Superman.

Istorija apie nindzės ir jų kovas fantazijų pasaulyje kuriame egzistuoja nindžitsu, dvasios ir antžmogiai.
519.jpg
Naruto-Shippuuden.jpg
2017-02-02
2 nuotraukos - Peržiūrėti albumą


#43
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
GOD EATER

Surviving on the world in which survival is fighting with monsters. The only weapon that powerful god eaters.

Išgyvenusių pasaulis kuriame dėl išgyvenimo kovoja su monstrais. Vienintėlis ginklas kuris veiksmingas god eaters.


#44
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
SOUL EATER

The world in which there are witches and their servants with the struggling soul eaters who are specialists in arms control and weapons themselves are half people.

Pasaulis kuriame egzistuoja raganos ir jų tarnai su kuriais kovoja soul eaters kurie yra ginklu valdymo specialistai ir patys ginklai kurie yra pusiau žmonės.
Soul-Eater.jpg
soul-eater-not.jpg
2017-02-07
2 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.
 
 


#45
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
KAGEWANI


The story about monsters, actors involved in the operation, they can not take his eyes. The main character researcher who interprets the mystery as to why this is happening.
Istorija apie pabaisas, veikėjai įtraukia į veiksmą, kad negali atitraukti akių. Pagrindinis veikėjas tyrėjas kuris aiškinasi to paslaptis, kodėl tai vyksta.
 
 


#46
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
RELIFE


The story of the experiment, when a person is given the opportunity to participate in the changes of life and make a new start in life, repeating the school year and rejuvenating appearance.
Istorija apie eksperimentą, kai žmogui duodama galimybė dalyvauti gyvenimo pokyčiuose ir susirasti nauja gyvenimo pradžia, kartojant mokslo metus ir atjauninant išvaizda.
relife.jpg


#47
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
ORANGE

The story is about a girl who receives a letter from yourself in the future, which writes what will happen and what you can change, that would have less regret.
The story takes place in school, when interacting with friends, but the current Topacio told story after the event, which warns the letter.
Istorija apie mergina kuri gauna laišką nuo savęs ateityje, kuriame rašo kas nutiks ir ką gali pakeisti, kad turėtu mažiau apgailestautu.
Istorija vyksta mokykloje, kai bendrauja su draugais, bet topačiu pasakojama dabartės istorija po įvykio, dėl kurio įspėjo laiškas.
 
 


#48
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
K-ON

The story of a school music group that entertains, write songs, play, drink tea with snacks and learn.
The story begins when a gathering of schoolgirls trying to save the musical club from closing.

Istorija apie mokyklos muzikos grupe kuri pramogauja, kuria dainas, groja, geria arbatėle su užkandžiais ir mokosi.
Istorija prasideda, kai susibūrusios moksleivės bando išsaugoti muzikos būreli nuo uždarymo.
K-ON%2521.full.1235309.jpg
konachan-k-on-k-on-club-26562215-1920-10
2017-02-28
2 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.


#49
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
SHOW BY ROCK 1-2.

History of the world hosting the musical group battles where the bulk of the planet's pastime. In addition to good and bad music.
The second season returns with a new suspension of the evil characters. The same hero who stopped it, so again everything was included.
This is sure to enjoy a good mood and activities are waiting.

Istorija apie pasauli kurioje vyksta muzikos grupių mūšiai, kuri pagrindinė planetos pramoga. Be to turi gero ir blogo muzika.
Antrame sezone sugrįžta sustabdytas blogis su naujais personažais. To pačiu didvyrė kuri sustabdė ji, todėl vėl į viska buvo įtraukta.
Tai nepamirškite pasimėgauti gera nuotaika ir veikla kurios laukiate.
show-by-rock.jpgshow-by-rock-short.jpgShow-By-Rock-2nd-Season.jpg
2017-02-28
3 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.
 


#50
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
KISS HIM NOT ME (Watashi ga motete dousunda)


The story is about a girl who suddenly due to stress from weight loss and changes in appearance, but still the same girl is popular among friends and likes to watch the boys.
The story begins when her life changed.

Istorija apie mergina kuri dėl streso staiga numeta svorio ir pasikeičia iš išvaizdos, bet pati tebėra mergina kuri populiari tarp draugu ir mėgsta stebėti vaikinus.
Istorija prasideda, kai jos gyvenimas pasikeičia.
watashi-ga-motete-dousunda.jpg


#51
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
AH MY GODDESS


The story is about college young man who gets the chance to fulfill your desire and begin to live with goddesses, incurring a lot of adventure and true love.
The story has three versions:
1- short version;
2- mini version;
3- Advanced version which is the most popular of all.

Istorija apie koledžo jaunuoli kuris gauna galimybę išpildyti savo norą ir pradeda gyventi su deivėmis, patirdamas daug nuotykių ir tikra meilia.
Istorija turi tris versijas:
1- trumpa versija;
2- mini versija;
3- išplėstinia versija kuri yra pati populiariausi iš visu.
3335.jpggoddess-season-2.jpg15347.jpg179903.jpg
2017-03-03
4 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.


#52
itori

itori

  Žemietis

 • Narys
 • 22 Pranešimai

oh wow


net mirtis negali išgelbėti kvailumo.

: )

itori's Profile | Anime-Planet

https://youtu.be/4Ok5qKK4b0Q


#53
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 61 Pranešimai
 • LocationLietuva
DEATH NOTE

The story about a man who found the diary through which can kill people just thought about it and write down his name on the blog.
The story is one of survival fight with opponents who want to grab Cyrus and she stopped.
Let's not forget the story is the death of the gods who came to the people in the world, have fun, and replaced by another life.

Istorija apie žmogų kuris rado dienorašti kurio dėka gali nužudyti žmones vos apie ji pagalvojęs ir užrašęs jo vardą į dienorašti.
Istorija yra viena išlikimo kova su priešininkais kurie nori sučiupti Kirą ir ji sustabdyti.
Nepamirškime istorija yra mirties dievai kurie atkeliavo į žmoniu pasauli, kad pasilinksmintu ir pakeistu kitu gyvenimą.
 
 

0 vartotojai(-ų) skaito šią temą

0 nariai(-ių), 0 svečiai(-ių) ir 0 slapti(-ų) nariai(-ių)