Peršokti prie turinio

Nuotrauka

Anime kampelis.

Viskas apie anime.

 • Please log in to reply
59 atsakymai į šią temą

#41
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
Bobobo-bo bo-bobo.

The story about the bare to shave all the people with the hair and the rebels who are fighting with the bald head.
A strange story that is not worth talking about it.

Istorija apie plikius kurie skuta visus žmones su plaukais ir sukilėlius kurie kovoja su plikiais.
Keista istorija kuri neverta apie ja kalbėti.


#42
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
Naruto Shippuuden.

The story of a ninja and their fights in a fantasy world where there nindžitsu spirit and Superman.

Istorija apie nindzės ir jų kovas fantazijų pasaulyje kuriame egzistuoja nindžitsu, dvasios ir antžmogiai.
519.jpg
Naruto-Shippuuden.jpg
2017-02-02
2 nuotraukos - Peržiūrėti albumą


#43
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
GOD EATER

Surviving on the world in which survival is fighting with monsters. The only weapon that powerful god eaters.

Išgyvenusių pasaulis kuriame dėl išgyvenimo kovoja su monstrais. Vienintėlis ginklas kuris veiksmingas god eaters.


#44
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
SOUL EATER

The world in which there are witches and their servants with the struggling soul eaters who are specialists in arms control and weapons themselves are half people.

Pasaulis kuriame egzistuoja raganos ir jų tarnai su kuriais kovoja soul eaters kurie yra ginklu valdymo specialistai ir patys ginklai kurie yra pusiau žmonės.
Soul-Eater.jpg
soul-eater-not.jpg
2017-02-07
2 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.
 
 


#45
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
KAGEWANI


The story about monsters, actors involved in the operation, they can not take his eyes. The main character researcher who interprets the mystery as to why this is happening.
Istorija apie pabaisas, veikėjai įtraukia į veiksmą, kad negali atitraukti akių. Pagrindinis veikėjas tyrėjas kuris aiškinasi to paslaptis, kodėl tai vyksta.
 
 


#46
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
RELIFE


The story of the experiment, when a person is given the opportunity to participate in the changes of life and make a new start in life, repeating the school year and rejuvenating appearance.
Istorija apie eksperimentą, kai žmogui duodama galimybė dalyvauti gyvenimo pokyčiuose ir susirasti nauja gyvenimo pradžia, kartojant mokslo metus ir atjauninant išvaizda.
relife.jpg


#47
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
ORANGE

The story is about a girl who receives a letter from yourself in the future, which writes what will happen and what you can change, that would have less regret.
The story takes place in school, when interacting with friends, but the current Topacio told story after the event, which warns the letter.
Istorija apie mergina kuri gauna laišką nuo savęs ateityje, kuriame rašo kas nutiks ir ką gali pakeisti, kad turėtu mažiau apgailestautu.
Istorija vyksta mokykloje, kai bendrauja su draugais, bet topačiu pasakojama dabartės istorija po įvykio, dėl kurio įspėjo laiškas.
 
 


#48
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
K-ON

The story of a school music group that entertains, write songs, play, drink tea with snacks and learn.
The story begins when a gathering of schoolgirls trying to save the musical club from closing.

Istorija apie mokyklos muzikos grupe kuri pramogauja, kuria dainas, groja, geria arbatėle su užkandžiais ir mokosi.
Istorija prasideda, kai susibūrusios moksleivės bando išsaugoti muzikos būreli nuo uždarymo.
K-ON%2521.full.1235309.jpg
konachan-k-on-k-on-club-26562215-1920-10
2017-02-28
2 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.


#49
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
SHOW BY ROCK 1-2.

History of the world hosting the musical group battles where the bulk of the planet's pastime. In addition to good and bad music.
The second season returns with a new suspension of the evil characters. The same hero who stopped it, so again everything was included.
This is sure to enjoy a good mood and activities are waiting.

Istorija apie pasauli kurioje vyksta muzikos grupių mūšiai, kuri pagrindinė planetos pramoga. Be to turi gero ir blogo muzika.
Antrame sezone sugrįžta sustabdytas blogis su naujais personažais. To pačiu didvyrė kuri sustabdė ji, todėl vėl į viska buvo įtraukta.
Tai nepamirškite pasimėgauti gera nuotaika ir veikla kurios laukiate.
show-by-rock.jpgshow-by-rock-short.jpgShow-By-Rock-2nd-Season.jpg
2017-02-28
3 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.
 


#50
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
KISS HIM NOT ME (Watashi ga motete dousunda)


The story is about a girl who suddenly due to stress from weight loss and changes in appearance, but still the same girl is popular among friends and likes to watch the boys.
The story begins when her life changed.

Istorija apie mergina kuri dėl streso staiga numeta svorio ir pasikeičia iš išvaizdos, bet pati tebėra mergina kuri populiari tarp draugu ir mėgsta stebėti vaikinus.
Istorija prasideda, kai jos gyvenimas pasikeičia.
watashi-ga-motete-dousunda.jpg


#51
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
AH MY GODDESS


The story is about college young man who gets the chance to fulfill your desire and begin to live with goddesses, incurring a lot of adventure and true love.
The story has three versions:
1- short version;
2- mini version;
3- Advanced version which is the most popular of all.

Istorija apie koledžo jaunuoli kuris gauna galimybę išpildyti savo norą ir pradeda gyventi su deivėmis, patirdamas daug nuotykių ir tikra meilia.
Istorija turi tris versijas:
1- trumpa versija;
2- mini versija;
3- išplėstinia versija kuri yra pati populiariausi iš visu.
3335.jpggoddess-season-2.jpg15347.jpg179903.jpg
2017-03-03
4 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.


#52
itori

itori

  Žemietis

 • Narys
 • 22 Pranešimai

oh wow


net mirtis negali išgelbėti kvailumo.

: )

itori's Profile | Anime-Planet

https://youtu.be/4Ok5qKK4b0Q


#53
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
DEATH NOTE

The story about a man who found the diary through which can kill people just thought about it and write down his name on the blog.
The story is one of survival fight with opponents who want to grab Cyrus and she stopped.
Let's not forget the story is the death of the gods who came to the people in the world, have fun, and replaced by another life.

Istorija apie žmogų kuris rado dienorašti kurio dėka gali nužudyti žmones vos apie ji pagalvojęs ir užrašęs jo vardą į dienorašti.
Istorija yra viena išlikimo kova su priešininkais kurie nori sučiupti Kirą ir ji sustabdyti.
Nepamirškime istorija yra mirties dievai kurie atkeliavo į žmoniu pasauli, kad pasilinksmintu ir pakeistu kitu gyvenimą.
 
 


#54
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
ANGEL BEATS

A beautiful story full of smiles and sadness which strangely disappears and appears people a reason to hear the history of the end, but the beginning of agreeing the bad guy wearing the school uniform, the same school where the pupil of carrying weapons, planning strategist and fighting for survival, but all Tanpa good friends before school Graduation.
History The essence of the world between the real world, clarifying the history and additional history that are complementary in color to complete the story.

Graži istorija pilna šypsenų ir liūdesio kurioje keistai pradingsta ir atsiranda žmonės, dėl priežasties kurios sužino tik istorijos gale, bet pradžioje sutinki blogiuka dėvint mokyklos uniforma, pačioje mokykloje kurioje mokiniai nešiojasi ginklus, planuoja strategija ir kovoja už išlikimą, bet visi tanpa gerais draugais prieš mokyklos baigimą.
Istorija esmė pasaulis tarp pasauliu išsiaiškinant tikrąją istorija ir papildomas istorija kurie yra papildomos spalvos kurie užbaigia istorija.
Angel-Beats-Another-Epilogue.jpgAngel-Beats-Special.jpgangelbeats.jpg
2017-04-18
3 nuotraukos - Peržiūrėti albumą.


#55
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
SANKAREA

The story is about a teenager who is a fan of zombies, but has a strange love extinct girls have become zombies.
The story begins when a boy finds a strange book that shows how to resurrect the dead, which, thanks to agree to his true love is not so as envisioned watching movies.

Istorija apie paauglį kuris yra zombiu gerbėjas, bet turi keista meilė mirusioms merginom kurios tapo zombiais.
Istorija prasideda, kai berniukas atranda keista knyga kuri rodo kaip prikelti mirusius kurios dėka sutinka savo tikra meilia ne taip kaip įsivaizdavo žiūrėdamas filmus.
 
 


#56
anime587174

anime587174

  Roshio mokinys

 • Narys
 • 65 Pranešimai
 • LocationLietuva
Dusk maiden of amnesia/ Tasogare otome x amnesia

History of school children who get lost in an old school building, which is situated to Laberinto. There, the girls agrees ghost which concerns all school legends and horrific story of ancient times.
It all starts when boy meets girl and they fall in love.

Istorija apie moksleivi kuris pasiklysta mokyklos sename pastate kuris išsidėstęs kaip laberintas. Ten sutinka merginos vaiduokli kuris susijas su visom mokyklos legendom ir šiurpia istorija iš senu laikų.
Viskas prasideda, kai berniukas sutinka mergina ir jie įsimyli.
 
 


#57
aapednot

aapednot

  Žemietis

 • Narys
 • 6 Pranešimai
Beelink GT1 Android TV Box Octa Core Amlogic S912 ( 55.99 $)

Beelink GT1 Android TV Box Octa Core Amlogic S912 ...
Brand:Beelink;
Model:GT1;
Type:TV Box;
System:Android 6.0;
Processor:Amlogic S912;
CPU:Amlogic S912;
Core:2.0GHz,Octa Core;
GPU:ARM Mali-T820MP3;
RAM:2G;
RAM Type:DDR3;
ROM:16G,32G;
Max. Extended Capacity:32G;
Maximum External Hard Drives Capacity:500GB;
Color:Black;
Decoder Format...
READ MORE
5pcs set 4 gross buffer pad kit for car polisher ( 3.12 $)
NEJE DK-8-KZ 1000mW Laser Engraver Printer ( 76.09 $)
Free shipping 10pcs high brightness drl eagle eye daytime running light led car work lights source waterproof parking lamp ( 13.73 $)
HILDA 10mm Diamond Saw Blade Accessories for Mini Saw ( $3.17 )
Vaticano - 25 Water-Cut Note Cards ( 65.00 $)
Taupe Leather and Suede High Top Sneaker ( 167.50 $)
LowestPrice Securitylng 5000 Lumen Waterproof XML U2 LED Bicycle Light Bike Light Lamp +Battery Pack+Charger 4 Switch Modes ( 21.58 $)
SOOCOO S70 Ultra HD 2K Action Camera-101.68 $
Ivory satin platform open toe pump ( 363.76 $) Loriblu
Brazilian deep wave lace frontal closure with bundles brazilian curly virgin hair with frontal closure deep wave with closure ( 130.20 $)
7a brazilian virgin hair body wave cheap brazilian hair 3 bundles brazilian body wave hair bundles 100 human hair weave sale ( 56.63 $)
Hot sale 20pcs pack wooden ladybird ladybug sticker children kids painted adhesive back diy craft home ( 0.99 $)
Wholesale 2016 new 9 inch monitor video intercom door phone doorbell system ir night vision 900tvl hd camera door bell wired ( 119.04 $)
7A Brazilian Virgin Hair Straight Human Hair Weave 4 Bundles Straight Virgin Hair Rosa Hair Products Brazilian Straight Bundles ( 51.10 $)
Peruvian virgin hair with closure peruvian straight virgin hair with lace closure 4 bundles with closure human hair with closure ( 90.80 $)
#58
aapednot

aapednot

  Žemietis

 • Narys
 • 6 Pranešimai
Casual black small chains totes shell handbags hotsale women evening clutch ladies purse famous designer shoulder crossbody bags ( 27.90 $)

casual black small chains totes shell handbags hotsale women evening clutch ladies purse famous designer shoulder crossbody bags... Item Type: Handbags ; Interior: Interior Compartment ; Brand Name: ybyt ; Gender: Women ; Lining Material: Polyester ; Style: Casual ; Closure Type: Zipper ; Hardness: Hard ; Types of bags: Handbags & Crossbody bags...READ MORE
Sally 28 MM Stainless Steel and Leather Strap Womens Watch ( 189.00 $)
Evening purple suede sandal ( 315.62 $) Roberto Cavalli
2016 New Handmade Crochet Bikinis Women Swimsuit Push Up Swimwear female Sexy Brazilian Bikini Set Beach Wear Bathing Suit XL ( 24.28 $)
Stylish boat neck short sleeve solid color women's t-shirt ( 14.03 $)
China Green Food Made in 1970 Raw Puer Tea 357g Chinese Yunnan Puerh Weight loss Beauty Prevent Arteriosclerosis Pu er Puerh Tea ( 22.00 $)
100Pcs Colorful Rainbow Paper Cake Cupcake Liner Baking Muffin Box Cup Case Party Tray Cake Mold Decorating Tools Cupcake paper ( 0.99 $)
Stylish backless pure color spaghetti strap tank top for women ( 12.49 $)
Original 4.0 Inch IPS Screen Car DVR Novatek NTK96658 Car Camera T810 Oncam Dash Camera Full HD 1080P Video 170 Degree Dash Cam ( 76.65 $)
NEW Tire Wheel Rims Stem Air Red Valve Caps For Mitsubishi Lancer EVO Montero Outlander Grandis Sport Eclipse ( 1.98 $)
Vicuna polo vintage simple design solid genuine leather men money clip wallet slip metal short wallet men genuine leather wallet ( 21.76 $)
UMI Super 4G Phablet ( 169.99 $)
Hava black leather crossbody ( 638.73 $) Proenza Schouler
8a brazilian straight hair with closure cheap brazilian hair 4 bundles with closure straight tissage bresilienne avec closure hc ( 60.00 $)
2016 female coin purse single zipper clutch bag ladies' wallets fashion women's purses handbags free shipping 2015002 ( 13.98 $)
Double wefted clip in human hair extensions malaysian hair clip ins straight remy blonde human hair extensions clip in 200g ( 31.58 $)
#59
RaymondFib

RaymondFib

  Žemietis

 • Narys
 • 25 Pranešimai
Вкуснейший экзотический плод - мангустин, стал настоящим открытием в диетологии! Он содержит РЕКОРДНОЕ количество полезных веществ, стимулирующих активное жиросжигание и снижающих вес! Сироп мангустина растопит до 10 кг жира за 2 недели! Спаситесь от ожирения и сократите риск инфаркта, диабета и гипертонии на 89%. Перейти на сайт: http://mangystin.bxox.info/

#60
RaymondFib

RaymondFib

  Žemietis

 • Narys
 • 25 Pranešimai
Alergyx – это уникальная, безопасная и эффективная комбинация растительных экстрактов, которая, будучи принятой внутрь, уже в течение 10 минут блокирует реакцию организма на аллерген, останавливая или предотвращая проявление аллергии. Полный курсовой прием препарата в течение 30 дней полностью избавляет от хронических форм недуга, очищает от токсинов и восстанавливает организм. ALERGYX помогает нашему телу выработать собственные «блокирующие антитела», которые НАВСЕГДА ИСКЛЮЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛЛЕРГИИ. Официальный сайт: http://alergyx.bxox.info
0 vartotojai(-ų) skaito šią temą

0 nariai(-ių), 0 svečiai(-ių) ir 0 slapti(-ų) nariai(-ių)